Uutislistaukseen

Kirkkoherran vaali


Kirkkoherran vaali keväällä 2022

*Pukkilan seurakunnan kirkkoneuvosto esitti kokouksessaan 3.2.2022 kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia päättämään kirkkoherran valinnasta välillisellä vaalilla. Välillinen vaali tarkoittaa sitä, että kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.

*Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti pyytää välillistä vaalitapaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta.

*Tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi. Hakuaika on vähintään 14 vuorokautta. Seurakunta voi ilmoittaa haettavasta virasta. Virkaa haetaan tuomiokapitulilta.

*Tuomiokapituli nimittää vaalin valmistelijan. Helsingin hiippakunnassa valmistelija on joku lääninrovasteista-

*Välillinen vaalitapa:
*Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli haastattelee hakijat ja antaa hakijoista lausunnon. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan. Lausunto ja hakijoiden hakemukset toimitetaan seurakunnalle.
*Kirkkoneuvosto voi suorittaa oman haastattelun hakijoista. Haastattelu voidaan toimittaa myös kirkkovaltuustossa. Hakijat voidaan (suositeltavaa!) kutsua esittäytymään seurakunnalle ja valitsijoille avoimeen haastattelutilanteeseen.
*Hakemusten, tuomiokapitulin lausunnon ja haastattelujen perusteella kirkkoneuvosto laatii ansiovertailu ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle.
*Kirkkovaltuusto tekee kirkkoherran valinnan kelpoisiksi todettujen hakijoiden välillä.
*Tuomiokapituli antaa virkaan valitulle viranhoitomääräyksen, kun kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. 

Lisätietoja antaa kirkkoherra. 

17.2.2022 21.29