Hautajaiset

Läheisen menettäminen on raskas kokemus ja yksi elämän suurimmista kriiseistä.

Surussa lohduttavat sukulaiset ja ystävät, ja erityisesti heiltä sureva useimmiten kaipaakin apua. Aina voi kuitenkin ottaa yhteyttä myös seurakunnan työntekijöihin. Tukea saa kirkkoherralta tai diakonilta.

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten tehtävä. On sovittava siunausaika ja -paikka, vainajan kuljetus, hankittava arkku ja mietittävä hautaustapa (arkku tai uurna) sekä mihin haudataan. Hautajaisjärjestelyistä sovitaan kirkkoherranvirastossa, jossa opastetaan omaisten niin halutessa kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa. Papin kanssa käydään yleensä keskustelu vainajan elämästä ja toivomuksista, joita omaisilla on hautajaisten suhteen.

Omaiset toimittavat lääkäriltä saamansa hautausluvan sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, mihin vainaja haudataan. Luvan pitää olla kirkkoherranvirastossa ennen siunauspäivää. Kaikista hautaukseen liittyvistä yksityiskohdista voidaan jo kuitenkin neuvotella, vaikka esimerkiksi lääkärin antamaa hautauslupaa ei vielä olisikaan.

Arkun ja mahdollisen uurnan hankkimisesta sovitaan hautaustoimiston kanssa. Hautaustoimiston henkilökunta laittaa vainajan arkkuun ja hoitaa kuljetuksen hautausmaan säilytystiloihin. Myös hautaustoimistot hoitavat sopimusten mukaan kaikki muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat.

Hautaan siunaamisessa läheiset saattavat vainajan tämän viimeiselle matkalle ja jättävät tälle hyvästit. Hautaan siunaaminen on omaisille tärkeää lohdutuksen ja surusta toipumisen kannalta. Hautaan siunaamisen jälkeisessä muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Myös pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen. Muistotilaisuudessa voi olla muun muassa puheita ja adressien luku. Tilaisuus voidaan järjestää esimerkiksi seurakunnan tiloissa tai kotona.

Ota yhteys kirkkoherranvirastoon, siellä voit sopia hautajaisiin liittyvistä asioista.

Kirkkoherranvirasto, Veteraanitie 2, puh. 040 7522 882, avoinna varmimmin ma 9-12 ja to 9-12.

Hautaustestamentti on Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kehittämä järjestelmä, jonka avulla testamentin tekijä voi määrätä omien hautajaistensa järjestämisestä. Hautaustestamentti allekirjoitetaan ja todistetaan kuten tavallinenkin testamentti. Sitä tehdään kaksi saman sisältöistä kappaletta, toinen hautaustestamentin tekijälle, toinen hautaustoimistolle.

Hautaustestamenttiin liittyy aina Hautaussuunnitelma, jossa testamentin tekijä voi yksilöidä haluamansa palvelut ja tuotteet. Hän voi määrätä vain yhdestä asiasta, esim. hautaustavasta tai tehdä yksityiskohtaisen suunnitelman omien hautajaistensa järjestämisestä. 

Arkku kirkossa

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Perunkirjoituksia varten tarvitaan virkatodistus. Virkatodistusten laadinta on seurakunnissa keskitetty. Voit hankkia tarvittavan virkatodistuksen painamalla alla olevaa linkkiä "virkatodistus"

Virkatodistus