Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto myös päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta, johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.  Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat sekä valvoo kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston jäsenet (varajäsenet) 2021-2022

Leena Clewer (Sirkku Helenius)

Sami Myyrä (Esa Seppälä)

Eero Mölsä (Hannu Leino)

Aila Pukkila (Samu Ovaska)

Uolevi Rikala (Heikki Mäenrinta)

Tuija Saloranta (Vilma Harju)

Merja Seppälä (Merja Enroth)

Erja Sihlman, varapuheenjohtaja (Marianne Ingberg)

 

Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-osiosta.

Kevään 2022 kokoukset

 

to 3.2. klo 18 Pappila / Teams

to 17.3. klo 18 Pappila / Teams

to 21.4. klo 18 Pappila / Teams