Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto myös päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta, johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.  Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat sekä valvoo kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Leena Clewer

Sirkku Helenius

Sami Myyrä

Eero Mölsä

Aila Pukkila

Uolevi Rikala

Merja Seppälä

Erja Sihlman, varapuheenjohtaja

 

Kirkkoneuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-osiosta.

Kevään 2021 kokoukset

to 21.1. klo 18.00

to 25.2. klo 18.00 

to 25.3. klo 18.00

to 29.4. klo 18.00