Häät

Haaveiletko häistä? Kaavailetko kirkkovihkimistä?

"Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä." (1 Kor. 13:4)
Avioliitto on yhdessä elämistä, iloitsemista ja rakastamista. Se ei ole vain rakkautta ensi silmäyksellä, vaan koko elämän mittainen yhteinen polku. Avioliitto on yhdessä kasvamista - sekä aurinkoisina että pilvisempinäkin päivinä.

Kirkollinen vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta ja hääpari jättää yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Toisaalta kyse on myös juridisesta tapahtumasta, joka edellyttää valmisteluja: kirkkoherranvirastoon otetaan yhteyttä avioliiton esteiden tutkimiseksi viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Siten varmistetaan, ettei avioliitolle ole lainmukaisia esteitä.

Kirkossa vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Parista vähintään toisen pitää kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Vihkipappi yleensä tapaa hääparin ennen vihkimistä. Papin kanssa keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Vihkitoimitus voidaan myös harjoitella.

Ota yhteys kirkkoherranvirastoon, varaa pappi, kirkko ja kanttori. Kuulutukset haetaan hyvissä ajoin virastosta, kuitenkin viimeistään 8 vrk ennen häitä.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkimiseksi.
Lomake voidaan viedä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastoon tai lähettää postitse. Myös maistraatti tekee avioliiton esteiden tutkintaa.

Alttari