Häät

Haaveiletko häistä? Kaavailetko kirkkovihkimistä?

"Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä." (1 Kor. 13:4)
Avioliitto on yhdessä elämistä, iloitsemista ja rakastamista. Se ei ole vain rakkautta ensi silmäyksellä, vaan koko elämän mittainen yhteinen polku. Avioliitto on yhdessä kasvamista - sekä aurinkoisina että pilvisempinäkin päivinä.

Kirkollinen vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta ja hääpari jättää yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Toisaalta kyse on myös juridisesta tapahtumasta, joka edellyttää valmisteluja: kirkkoherranvirastoon otetaan yhteyttä avioliiton esteiden tutkimiseksi viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Siten varmistetaan, ettei avioliitolle ole lainmukaisia esteitä.

Kirkossa vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Parista vähintään toisen pitää kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Vihkipappi yleensä tapaa hääparin ennen vihkimistä. Papin kanssa keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Vihkitoimitus voidaan myös harjoitella.

Ota yhteys kirkkoherranvirastoon, varaa pappi, kirkko ja kanttori. Kuulutukset haetaan hyvissä ajoin virastosta, kuitenkin viimeistään 8 vrk ennen häitä.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkimiseksi: Lomake avioliiton esteiden tutkimiseksi

 

Pukkilan kirkkoneuvosto 8.3.2017 (§ 17): Pukkilan seurakunnan tilojen käytölle ei ole estettä samaa sukupuolta olevien parien juhlassa. Myös päätetään, että puolisoiden niin toivoessa samaa sukupuolta olevien parien puolesta rukoillaan seurakunnan päiväjumalanpalveluksessa niin kuin on siviiliavioliiton solmineiden parien puolesta tapana.

Alttari

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku