Ristiäiset

Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä hän liittyy kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäseneksi. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20). Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.

Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Lapsikaste on kuitenkin tavallisin tapa liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi. Lapsen ikä on yleensä noin 6-10 viikkoa. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi.

Kastettavalla tulee olla pääsääntöisesti ainakin kaksi kummia, jotka ovat luterilaisen kirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä. Kummit toimivat kastetilaisuuden todistajina ja auttavat vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa.

Kun haluat järjestää ristiäiset, ota yhteys kirkkoherranvirastoon ja varaa pappi. Kaste voidaan toimittaa esimerkiksi kotona tai kirkossa.

Kastemalja

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään yksi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä