teksti: suomen ev.lut kirkko, vaalipäivä 20.11.2022. Uskottu, toivottu, rakastettu - asetu ehdolle

Kuka voi olla ehdokas seurakuntavaaleissa?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
  • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
  • ei ole vajaavaltainen


Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeen toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Käytännössä vakaumusta ei  tutkita. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Vajaavaltaisuus tarkoittaa Suomessa oikeudellista asemaa, jossa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella tarkoitetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 1 luvun 2 §:n mukaan alaikäistä eli alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. 

Ota yhteyttä työntekijöihin tai nykyisiin luottamushenkilöihin, mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdolle!

 

Ehdokasasettelu päättyy 15.9. klo 16.

 

Missä, miten ja kuka voi äänestää?

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on 16-vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Henkilön tulee olla merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 15.8.2022, jotta hän voi äänestää kyseisessä seurakunnassa. Jos seurakunnan jäsen on muuttanut 15.8. jälkeen toisen seurakunnan alueelle, henkilöllä on äänioikeus ”vanhassa seurakunnassaan”. 16-vuotias voi äänestää, mikäli hän täyttää 16 viimeistään vaalipäivänä. 

Äänestää voi ennakkoon tai vaalipäivänä 20.11.2022

Vaalipäivänä äänestys tapahtuu kirkossa. Ennakkoäänestys voidaan järjestää myös muualla. 

 

 

Katso lisää täältä

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022