Uutislistaukseen

Tähtäimessä paras mahdollinen seurakunta

 

1 / 1

Tähtäimessä paras mahdollinen seurakunta

 

 

 

Askolan, Myrskylän ja Pukkilan seurakunnat käyvät neuvotteluja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin johdolla. Neuvotteluissa on kysymys siitä, kuinka seurakunnat tulevat järjestäytymään tulevaisuudessa, tiukentuvan taloustilanteen vuoksi. ”Kaikkien näiden seurakuntien taloustilanne näyttää siltä, että pian meillä ei ole jäljellä kuin kirkon seinät, kirkkoherra, kanttori ja diakoni. Nämä kun ovat seurakunnan pakolliset virat.” Toteaa alueen seurakuntien selvitystyötyöryhmässä oleva pukkilalainen luottamushenkilö Merja Mäkelä.

Talouden lisäksi huolta kannetaan myös seurakunnan työntekijöiden jaksamisesta. ”Pienet työyhteisöt ovat erittäin haavoittuvia ja kuormittuvia esim. lomien ja sairauspoissaolojen vuoksi.” Mäkelä jatkaa.  

Yhteinen tahtotila Pukkilan seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa on, että tulevaisuudessa Pukkilan seutu on osa uutta seurakuntaa. Tulevaisuudessa halutaan varmistaa, että muutoksissa se hyvä, mitä Pukkilassa (ja naapureissa) tehdään jo nyt, siirtyy tulevaan toimintaan. Tarkoitus ei ole supistaa toimintaa vaan yhdistää resursseja. Muutoksista ja sen muodosta on tärkeää keskustella alueen seurakuntalaisten kanssa.  

Neuvottelu- ja yhteistyöprosessin osana järjestetään syksyllä kaksi laajempaa tilaisuutta, johon asiasta kiinnostuneilla on mahdollista tulla mukaan. Tilaisuudet ovat 23.9. Myrskylässä kirkonkylän koululla ja 18.11. Askolassa Helkamäen nuorisoseurantalolla. Seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät vastaavat kysymyksiin myös muissa yhteyksissä, vaikkapa torikahveilla tavattaessa.

Merja, millaista tulevaisuutta seurakunnassa voidaan odottaa? ”Tarkoituksena on muodostaa uusi, paras mahdollinen seurakunta, joka palvelee kaikkia alueen asukkaita.”

 

 

30.6.2023 09.00