Uutislistaukseen

Kokoontumiset joulukuussa

JOULUN TILAISUUDET PUKKILASSA

 

Kirkkoon voi saapua 150 henkilöä, joka on 1/3 Pukkilan kirkon kapasiteetista, tällöin ei tilaisuudessa pyydetä koronapassia. 

Ryhmät, kerhot ja pappilassa/seurakuntakodilla olevat tilaisuudet järjestetään normaalisti. 

Toistaiseksi siis mitään tilaisuutta ei ole peruttu, eikä osallistuminen edellytä koronapassia.

Edellytämme edelleen kasvomaskin ja käsidesin käyttöä tilanteissa, joissa se on mahdollista.

Käsidesiä ja kasvomaskeja on saatavilla jokaisessa toimipisteessämme. 

Saavuthan oireetta. 

Tarkennamme tapahtumatietoja ke 8.12. iltapäivällä. Sunnuntain jumalanpalveluksiin ja itsenäisyyspäivän juhlaan voit osallistua myös YouTuben kautta. 

Alta voit lukea Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille.

 

HELSINGIN HIIPPAKUNNAN OHJEET SEURAKUNNILLE 2.12.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 2.12.2021 päätöksen, jolla rajoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien osallistujamäärää 20 henkilöön. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräykset ovat voimassa 4. päivä joulukuuta alkaen 31. päivä joulukuuta 2021 asti. Vastaava määräys on voimassa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 3.12.2021–26.12.2021.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 4.12.2021–31.12.2021. Pukkilan ja Myrskylän seurakunnissa määräys on voimassa ajalla 3.12.2021–26.12.2021. Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet edellyttävät.

Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.

Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Toiminnanharjoittajalla on oikeus tarkastaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen eli koronapassin voimassaolo, jos sen toimintaan kohdistuu viranomaispäätöksessä määrätty rajoitus. Aluehallintoviraston mukaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu tavanomainen uskonnollinen toiminta

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 300 hengen kirkkotilaan voidaan jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa ottaa enintään 100 ihmistä.

Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan vahvasti. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona seurakunnan pääjumalanpalveluksesta.

Yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja muu seurakunnan toiminta

Seurakunnan kaikessa muussa sisätiloissa järjestettävässä toiminnassa ja tilaisuuksissa osallistujamäärä rajataan 20 henkeen. Vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi. Jos tilaisuudessa on käytössä koronapassi, ei tilaisuuden osallistujamäärää rajoiteta.

Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä kirjallisen suunnitelman siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset

Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet

  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Edellä mainitut vaatimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Koronapassin käyttö tilaisuuksissa

Koronapassia ei voida käyttää jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa tai muussa tavanomaisessa uskonnollisessa toiminnassa (esim. hartaudet, rippikoulut ja diakoniaruokailut). Koronapassin käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole voimassa olevan lainsäädännön perusteella mahdollista.

Seurakunta voi päättää ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissa, joita koskevat aluehallintoviraston määräämät rajoitukset (esim. yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja myyjäiset).

Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia, kuten kirkkovaltuuston kokouksia, eikä myöskään niissä voi ottaa käyttöön koronapassia. Lainsäädäntö ei mahdollista koronapassin tarkistamista tilaisuuteen osallistuvilta työntekijöiltä.

Jos seurakunta päättää ottaa koronapassin käyttöön tietyssä tilaisuudessa, tilaan ei saa päästää osallistujaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen esittämisvelvoite ei koske. Seurakunnan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta osallistujilta ovella. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, koronapassia ei voi ottaa käyttöön. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa.

Seurakuntien tulee tiedottaa etukäteen ja aktiivisesti koronapassin käyttöönotosta sekä siitä, missä tilaisuuksissa koronapassia edellytetään ehtona osallistumiselle.

Koronapassin käyttöönoton tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monen ihmisen osallistuminen kirkkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voimassa olevien viranomaisrajoitusten aikana.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, suositellaan etätyötä.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista:

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

  1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.

  2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.

  3. Peset kädet, yskit hihaan.

  4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.

  5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.

  6. Otat sinulle suositellut rokoteannokset.

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.

Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo tarvittaessa

3.12.2021 10.49