Uutislistaukseen

Tulevaisuuskatsaus

20.10.2021 09.42

Tulevaisuusskenaarioita

Tuomiokapituli antoi Pukkilalle, Askolalle ja Myrskylälle piispantarkastuksen puitteissa ”kotiläksyn”, joka vaati meitä miettimään seurakuntiemme tulevaisuuden skenaarioita. Tässä on Pukkilan tervehdys ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen tämän aiheen puitteissa.  

Tulevaisuuden skenaariota varten oli annettu neljä eri otsikkoa ja skenaariota pohdittavaksi. Tässä otsikot, joihin tekstissä viitataan.

1. Nykyinen malli

2. Yhteistyösopimukset/ yhteiset tehtävät/ yhteiset virat toisen seurakunnan kanssa

3. Yhteinen kirkkoherra toisen seurakunnan kanssa

4. Seurakuntarakennetta koskevat ratkaisut

 

Kolmen seurakunnan yhteinen kokous 22.9.2021

Pukkilan seurakunnan tervehdys

Tiistai-iltana istuimme puheenjohtajiston, kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa saman pöydän ääreen muistelemaan menneitä eli työskentelyämme Seppo Apajalahden johdolla Pukkilan seurakunnan tulevaisuusskenaarioiden hahmottamiseksi. Menneitä siksi, että meillä ehdittiin piispantarkastus suorittaa jo syksyllä 2019 ja läksyksi saamamme tulevaisuushahmottelu tehtiin maaliskuun 2020 alussa, juuri ennen koronasulkua.

Olemme lukeneet toistemme (Askolan, Pukkilan ja Myrskylän) lausunnot tuomiokapitulille ja niiden pohjalta eilen kokosimme ajatuksiamme.

Vielä kertaan Pukkilan lausuntoa, joista heti haluan puuttua ensimmäiseen kappaleeseen. Pukkilan seurakunnan väkiluku oli laskenut tuolloin edellisestä vuodesta aika paljonkin ja uskallan laittaa syyksi kunnan väkiluvun laskun, mutta ilokseni voin ilmoittaa, että tänä vuonna tähän mennessä seurakuntaan on liittynyt 5 henkilöä eikä yksikään ole eronnut. Voisiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että seurakuntamme on onnistuneesti luovinut koronan luomissa karikoissa eli seurakuntalaiset, ja kuntalaiset ylipäätään, on tavoitettu internetin kautta? Eräskin 19-vuotias totesi seurakunnan youtubetarinoita katsottuaan, että on se Tiainen Äijä. Tämä on siis positiivinen lausunto, jos joku ei osaa nuorisokieltä.
Jo maaliskuun 2020 työskentelymme näkökulmien karttaan on kirjattu lauseet: ”toiminta on seiniä tärkeämpää”, ”uuden toiminnan kehittäminen” ja vielä: ”vuorovaikutus ulospäin”. Ne ovat mitä suurimmassa määrin tulleet koetelluiksi tässä korona-aikana. Työntekijämme ovat rohkeasti ottaneet sosiaalisen median haltuun. Jo vanhastaan työntekijämme ovat olleet helposti tavoitettavissa. Olen hyvin iloinen, että seurakunnassamme on nämä työntekijät, kaikessa monipuolisuudessaan varsinaiset renessanssipersoonat. Muutenkin olemme ihan konkreettisesti luopumassa seinistä nyt kun seurakuntakotimme on myynnissä.

Sitten tuomiokapitulin määräämään tehtävään:

1. Kevään 2020 työskentelyssämme tulimme siihen tulokseen, että paikallisuus on hyvin tärkeää ja ensisijaiseksi asetettiin nykyinen toimintamalli itsenäisenä seurakuntana.

2. Yhteistyösopimuksista meillä on kokemusta, mutta pidämme niitä kuitenkin väliaikaisina ratkaisuina.

3. Työryhmätyöskentelyyn annettiin kolme muutakin toimintapolkua arvioitavaksi. Me kaikki kolme seurakuntaa pidimme yhteisen kirkkoherran toimintatapaa yksimielisesti epätoivottavana.

4. Jäljelle jää seurakuntarakennetta koskevien muutosten polku. Seurakuntayhtymän ja seurakuntaliitosten väliltä pidimme seurakuntaliitosta todennäköisimpänä tulevaisuuden skenaariona. Tämä siksi, että kylmä tosiasia on se, että taloutemme ei ole vahvoilla. Tilikauden tulos on kolmena viime kautena ollut alijäämäinen ja on epärealistista odottaa suurta muutosta. Henkilöstömäärä on minimissä ja tekee siten tilanteen varsin haavoittuvaiseksi. Kirjasimme jopa, että olemme liitoksille avoimia yli hiippakuntarajojen, koska Pukkila sijaitsee kahden eri hiippakunnan naapurissa.

Luettuamme teidän naapurien lausunnot, näemme, että seurakuntaliitos on vielä kovin kaukana. Seurakuntalaiset haluavat pitää tutut papit, diakonit ja lastenohjaajat, joten realistisena pidämme tällä hetkellä talous- ja kiinteistöyhteistyötä. Kanttoriyhteistyösopimus meillä on Myrskylän seurakunnan kanssa vuoden 2022 loppuun asti. Nykyinen kanttori olisi kiinnostunut jatkamaan sen jälkeenkin eläköitymiseensä asti, mikä näin tiedoksi tuomiokapitulille saatetaan.

 

Heli Kuosa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja