Uutislistaukseen

Seurakuntien alueellista kehittämistä Itä-Uudellamaalla

Seurakuntien alueellista kehittämistä Itä-Uudellamaalla

Kolmen seurakunnan; Askolan, Myrskylän ja Pukkilan kirkkovaltuustot kokoontuivat pohtimaan miten seurakuntaelämää olisi hyvä kehittää tulevaisuutta ajatellen, jotta hyvä ja vahva toiminta saadaan tulevaisuudessakin turvattua kaikkien seurakuntien alueella.

Pienten seurakuntien haavoittuvuus on tullut esille resurssien vähetessä ja jäsenmäärien laskiessa kaikissa seurakunnissa. Tilanteeseen halutaan reagoida ennakoiden ja tehdä suunnitelmia tulevaisuutta ajatellen vielä, kun kaikissa seurakunnissa on mahdollisuus toimintaan ja sen ylläpitämiseen. Toiminta seurakunnissa on tällä hetkellä vahvaa ja innovatiivista.

Tavoitteena seurakunnilla on pitää seurakuntaelämä ja paikallinen toiminta sekä jumalanpalveluselämä keskiössä. Tulevaisuudessakin on tarkoitus rakentaa seurakuntaelämä paikallisten yhteisöjen varaan ja pitää hallinnollinen ja organisatorinen malli mahdollisimman pienenä, mutta selkeänä.

 

Selvitystyötä on lähdetty tekemään siitä, miten ja minkälaisella yhteistyömahdollisuudella rakennetaan tulevaisuutta parhaiten. Keskustelua on myös käyty Askolan, Myrskylän ja Pukkilan seurakuntien yhdistämisestä. Mitään päätöksiä ei ole tehty, mutta viimeisen parin vuoden aikana on tehty tilannekartoitusta ja on todettu kehittämistarve.

Tavoitteena on, että ensi syksyn aikana saataisiin tehtyä päätös siitä mihin suuntaan ja millä aikataululla on tarkoitus edetä. Sitä ennen järjestetään myös alueellisia seurakuntalaisten kuulemisia. Kirkkovaltuustot jatkavat asian yhteistä työstämistä.

 

Mervi Rosnell Askolan vs. kirkkoherra
Timi Korhonen- Myrskylän vs. kirkkoherra
Hannu Pöntinen Pukkilan kirkkoherra

 

30.3.2023 13.52