Hautajaiset

Läheisen menettäminen on raskas kokemus ja yksi elämän suurimmista kriiseistä.

Surussa lohduttavat sukulaiset ja ystävät, ja erityisesti heiltä sureva useimmiten kaipaakin apua. Aina voi kuitenkin ottaa yhteyttä myös seurakunnan työntekijöihin. Tukea saa kirkkoherralta tai diakonilta.

hautaj400

Mitä minun on muistettava järjestäessäni hautajaisia?

Hautausjärjestelyt ovat lähimpien omaisten tehtävä. On sovittava siunausaika ja -paikka, vainajan kuljetus, hankittava arkku ja mietittävä hautaustapa (arkku tai uurna) sekä mihin haudataan. Hautajaisjärjestelyistä sovitaan kirkkoherranvirastossa, jossa opastetaan omaisten niin halutessa kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa. Papin kanssa käydään yleensä keskustelu vainajan elämästä ja toivomuksista, joita omaisilla on hautajaisten suhteen.

Omaiset toimittavat lääkäriltä saamansa hautausluvan sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, mihin vainaja haudataan. Lupa pitää olla kirkkoherranvirastossa ennen siunauspäivää. Kaikista hautaukseen liittyvistä yksityiskohdista voidaan neuvotella, vaikka esimerkiksi lääkärin antamaa hautauslupaa ei vielä olisikaan.

Arkun ja mahdollisen uurnan hankkimisesta sovitaan hautaustoimiston kanssa. Hautaustoimiston henkilökunta laittaa vainajan arkkuun ja hoitaa kuljetuksen hautausmaan säilytystiloihin. Myös hautaustoimistot hoitavat sopimusten mukaan kaikki muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat.

Kirkkoherranvirasto, Veteraanitie 2, puh. 040 7522 882, avoinna varmimmin ti 9-12 ja to 9-12.

Surun kohdatessa -opas (pdf-tiedosto)

Merkitys, edellytykset, käytännön järjestelyt, muistilista ja tapatietoa

Hautaustestamentti on Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kehittämä järjestelmä, jonka avulla testamentin tekijä voi määrätä omien hautajaistensa järjestämisestä. Hautaustestamentti allekirjoitetaan ja todistetaan kuten tavallinenkin testamentti. Sitä tehdään kaksi saman sisältöistä kappaletta, toinen hautaustestamentin tekijälle, toinen hautaustoimistolle.

Hautaustestamenttiin liittyy aina Hautaussuunnitelma, jossa testamentin tekijä voi yksilöidä haluamansa palvelut ja tuotteet. Hän voi määrätä vain yhdestä asiasta, esim. hautaustavasta tai tehdä yksityiskohtaisen suunnitelman omien hautajaistensa järjestämisestä. 

Hautaussuunnitelmalomake (pdf-tiedosto)

 

 

Joomla templates by a4joomla