• Kirkkomv
  • kirkko
  • omenat
  • kuoro
  • kirkkosis
  • kirkvirasto
  • hauta
  • rippi
  • kellot
  • askola

Saarna 29102017

Jeesuksen asia on kaikkien. Se ei ole sisäpiirin salaisuus. Kirkko, Jeesuksen seuraajiksi kastettujen yhteisö on olemassa ympärillä olevaa maailmaa varten. Menkää kaikkeen maailmaan on Herramme käsky ja toimintaohje

Jeesuksen asia on julkinen. Se on koko maailman yhteinen.

Yhteisöllisyys, julkisuus, avoimuus, vuorovaikutus lienevät aina olleet ihmisen pyrkimysten listoilla. Juuri nyt meitä koskeva pyrkimys on avoin, vuorovaikutteinen, yhteisöllinen maailma. Helppoa ei näytä olevan.

Hyvien pyrkimysten alituinen uhka ovat muurit. Muurien sisällä olevat haluavat hyötyä ulkopuolisesta maailmasta, mutta eivät avaa omaansa muiden iloksi ja ihmeteltäväksi.

Avoimuus pelottaa. Se rasittaa, sillä toiselle avautuva joutuu kohtaamaan toisen erilaisuuden ja toisen kysymykset.

Avoimuuden pelko johtaa vaikkapa siihen, että toisen kuuleminen ja ymmärtäminen ovat uhattuna. Toisen mielipide koetaan uhkana omalle. Silloin ystävyys, vieraanvaraisuus, itsensä hillitseminen ja muut hyveet ja hyvä käytös ovat vaarassa muuttua vastakohdakseen.

Pelko valtaa alaa. Suojamuurien rakentajat ja turvajärjestelmien myyjät ovat kysyttyjä.

Pelko on osa ihmisen itsesuojeluvaistoa. Ihminen, joka ei tunne pelkoa, on mieleltään sairas. Jokainen terve ihminen pelkää silloin, kun tuntee turvattomuutta.

Mutta pelon ei tule olla ihmisen pysyvä tai edes pitkäaikainen olotila. Jatkuvasti pelkäävä sulkeutuu ja kadottaa niin itsensä kuin toiset.

Suurimmassa vaarassa on aina se, joka on sulkeutunut ja pelon vallassa. Syvän pelon alla elävä on suuressa vaarassa tulla muiden hyväksi käyttämäksi. Pelokasta on helppo narrata. Se, joka pelkää, on rajoittunut tekemään havaintoja ja niiden avulla ymmärtämään maailmaa. Se, joka pelkää, näkee ja tuntee vajaasti. Hän tarttuu katteettomiin lupauksiin, hän ei näe sutta lammasten vaatteissa. Pelon vallassa oleva tarttuu hyviin lupauksiin kuin hukkuva oljenkorteen.

Ei ole sattuma, että Ylösnoussut Kristus tervehti opetuslapsia toistuvasti sanomalla, että ”älkää pelätkö”. Edes pitkäperjantaina tappiolle joutuneen joukon ei tarvitse pelätä.

Pelko ja sulkeutuminen eivät ole ratkaisu sen enempää voiton kuin tappionkaan hetkellä. Ihmisen ei tarvitse olla tekojensa – onnistuneiden tai epäonnistuneiden – vanki.

Ylösnousseen Kristuksen käsky kuuluu: Menkää kuin lampaat susien keskelle. Mukaan ei tarvita rahaa eikä muitakaan päivittäistä elämää varmistavia asioita.

Jeesuksen seuraamisessa alun alkaen oli kysymys avoimuudesta. Tuli hakeutua ja asettua avoimeen vuorovaikutukseen kaiken maailman kansalaisten kanssa. Se on paitsi käsky, myös uuden elämän edellytys.

Jo uskon isän Abrahamin seurassa opittiin, että omaa asemaa ei tule varmistella. Kun Loot kerran halusi parhaat laitumet, niin Abraham tyytyi kuiviin vuorimaihin.

Sulkeutuminen toisilta ja oman edun varmistaminen eivät kuulu Jeesuksen jäljissä kulkevien elämään. Sulkeutuminen voi olla hetkellinen tuokio itsesuojelun nimissä, mutta suljettujen ovien taakse jäänyt kuihtuu ja kuolee pois.

Menkää, kuuluu käsky. Syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.'

Jeesuksen seuraajien elämä on osallisuuteen ja vuorovaikutukseen asettumista. Siinä ei ole mitään väärää, että kävelee sunnuntaiaamuna kirkkoon. Siinä ei ole mitään väärää, että toivottaa siunausta. Siinä ei ole mitään väärää, että keskustelee ihmisten kanssa uskosta Jeesukseen. Siinä ei ole mitään väärää, että solmii suhteita.

Jeesuksen asia ei ole oman selustan varmistelua vaan asettumista nähtäväksi ja kuultavaksi. Jeesuksen asia on kutsu siirtyä omasta turvallisuudesta toisen turvattomuuteen ja epävarmuuteen.

Maailmoja mullistanut evankeliumi on aina ollut voimissaan itsestään ja asemastaan luopumisen tapahtumissa. Lähtökohta on, että Jumala puhalsi elottomaan elämän, että Jumala puki päälleen ihmisen asun, opetteli ihmisen kielen, tunsi ihmisen vaivan.

Pelko syntyy erottavasta muurista. Pelko murtuu muurin mukana. Käsky on hakeutua muurin samalla puolelle kanssakulkijaksi – valikoimatta. Toisen kielen ja toisen mielen opetteleminen on erottavien muurien murtamista ja Jumalan valtakunnan tuomista meidän keskellemme.

Niin Jumalakin toimii meitä kohtaa. Ei valikoi, vaan etsii kaikkia. Ei puhu vain taivaan latinaa, vaan jokaisen omaa äidinkieltä, keskustelun kieltä.

Jeesuksen asia on koko maailman yhteinen asia. Niin sanomme ja sen mukaan elämme.

 

Hannu T

Joomla templates by a4joomla